PEYNİRLİ EV BÖREĞİ, KIYMALI EV BÖREĞİ, ISPANAKLI EV BÖREĞİ, PATATESLİ EV BÖREĞİ
Peynirli Ev Böreği 215008, Kıymalı Ev Böreği 215009, Ispanaklı Ev Böreği 215010, Patatesli Ev Böreği 215011.